Bloemberg Akoestiek

Bloemberg Akoestiek is een onderzoeks- en adviesbureau voor geluid en leefomgeving. Het is opgericht in 2008 door Remco Bloemberg. 

We verrichten onze werkzaamheden door heel Nederland voor overheden, bedrijven en particulieren. De kennis die we met u delen houdt niet op bij een geluidsonderzoek. Door onze jarenlange ervaring bij de overheid en adviesbureaus kunnen wij ook optreden als begeleidende en uitvoerende partij bij klachtenbehandeling, handhaving, vergunningverlening, beleidsbepaling en geluidssanering. Samenwerking en goede communicatie met de opdrachtgever en de overheid speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor onze dienstverlening gebruiken wij de meest gangbare en moderne meetapparatuur, rekensoftware en modelleringssoftware (Geomillieu).

Wij kunnen werken op locatie of vanuit ons kantoor. Ons kantoor is gevestigd in de gasfabriek Meppel. Dit is een bedrijfs verzamelgebouw waar kennis, cultuur en ondernemerschap samen komen.

Recente Projecten

Opstellen akoestisch onderzoek Fokker Aerostructures BV Hoogeveen

Opstellen akoestisch onderzoek het Gastenhuis Warmond

Geluidsaneringsproject Binnenstad gemeente Deventer

Geluidsaneringsproject Holterweg gemeente Deventer

Geluidsaneringsproject Dunantlaan gemeente Deventer

Geluidssaneringsproject Rijksweg Limmen voor de RUD Noord Holland Noord

Geluidsaneringsproject Kennermerstraatweg Heilo voor de RUD Noord Holland Noord

Geluidsaneringsproject Kennermerstraatweg Alkmaar voor de RUD Noord Holland Noord
Bezoek ons gerust!

Bloemberg Akoestiek
Gasgracht 3
7943 KG Meppel
info@bloembergakoestiek.nl
06-53210006 

Share by: