Bloemberg Akoestiek 

Bloemberg Akoestiek is een onderzoeks- en adviesbureau voor geluid en leefomgeving. Het is opgericht in 2008 door Remco Bloemberg. 

We verrichten onze werkzaamheden door heel Nederland voor overheden, bedrijven en particulieren. De kennis die we met u delen houdt niet op bij een geluidsonderzoek. Door onze jarenlange ervaring bij de overheid en adviesbureaus kunnen wij ook optreden als begeleidende en uitvoerende partij bij klachtenbehandeling, handhaving, vergunningverlening, beleidsbepaling en geluidssanering. Samenwerking en goede communicatie met de opdrachtgever en de overheid speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor onze dienstverlening gebruiken wij de meest gangbare en moderne meetapparatuur, rekensoftware en modelleringssoftware (Geomillieu).

Wij kunnen werken op locatie of vanuit ons kantoor. Ons kantoor is gevestigd in de gasfabriek Meppel. Dit is een bedrijfs verzamelgebouw waar kennis, cultuur en ondernemerschap samen komen.
Bezoek ons gerust

Gasgracht 3
7941KG Meppel
info@bloembergakoestiek.nl


Actueel

11 april 2017 in AD.nl een artikel over verkeerslawaai en de ontwikkeling van kinderen.
Het RIVM gaat in Nederland onderzoeken hoe kinderen lijden onder lawaai. 5-jarigen die wonen in een omgeving met veel verkeersgeluid, lopen tot drie maanden achter in hun ontwikkeling, blijkt uit recent Duits onderzoek.


Lopende projecten

  • Opstellen akoestisch onderzoek Fokker Aerostructures BV Hoogeveen

  • Opstellen akoestisch onderzoek het Gastenhuis Warmond

  • Geluidsaneringsproject Binnenstad gemeente Deventer

  • Geluidsaneringsproject Holterweg gemeente Deventer

  • Geluidsaneringsproject Dunantlaan gemeente Deventer

  • Geluidssaneringsproject Rijksweg Limmen voor de RUD Noord Holland Noord

  • Geluidsaneringsproject Kennermerstraatweg Heilo voor de RUD Noord Holland Noord

  • Geluidsaneringsproject Kennermerstraatweg Alkmaar voor de RUD Noord Holland Noord

Vacatures

  • Medior Adviseur Geluid
 

Share by: