SANERINGEN

Saneringsprojecten

Veel woningen in Nederland hebben een te hoge geluidbelasting op de gevel vanwege een drukke weg. Gemeenten hebben een wettelijke taak om deze woningen te onderzoeken en indien nodig te voorzien van geluidwerende maatregelen. De volgende maatregelen kunnen worden genomen om de geluidbelasting nabij de woningen te reduceren:
  • Bronmaatregelen; aanleggen geluidsreducerend asfalt, zoals ZOAB en Dunne Deklagen;
  • Overdrachtsmaatregelen; schermen en wallen;
  • Maatregelen bij de ontvanger; het isoleren van woningen.
Door onze ruime ervaring opgedaan bij diverse overheidsinstellingen, kunnen wij de saneringsprojecten van begin tot het eind voor u uitvoeren. Wij treden op als projectleider waarbij termen als 'betrouwbaar, enthousiast en daadkrachtig' een belangrijke rol spelen.

Hieronder wordt in het kort de werkzaamheden aangegeven die wij in het kader van saneringsprojecten voor u kunnen uitvoeren. Dit kan op basis van detachering of op projectbasis.
  • Het opstellen van akoestische onderzoeken voor de aanvraag van de voorbereidingssubsidie;
  • Het opstellen en indienen van saneringsprogramma's voor de subsidieverstrekking;
  • Het opstellen van collegevoorstellen en het doorlopen van de wettelijke procedures;
  • Financiële verantwoordelijkheid voor het saneringsproject;
  • Overleg met interne adviseurs, adviesbureaus, aannemers, bewoners en de subsidieverstrekker BSV en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. 
  • Het voorbereiden en voorzitten van informatiebijeenkomsten. 
  • Het terugkoppelen van de voortgang van de projecten aan de interne opdrachtgever en de wethouder/het college.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over onze aanpak bij de saneringsprojecten.

Share by: